ПРАТ "Культтовари"

Код за ЄДРПОУ: 01553020
e-mail: kulttovar@ukr.net
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Промислова, 23А
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Культтовари"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПРАТ "Культтовари"
3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 76018
3.1.5. Область, район Івано-Франківська область, д/н
3.1.6. Населений пункт м.Iвано-Франкiвськ
3.1.7. Вулиця, будинок вул.Промислова, 23А

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 1119 105 0010 0
3.2.2. Дата державної реєстрації 07.02.1997
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Iвано-Франкiвської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 122980
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 122980

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Iвано-Франкiвська фiлiя "Укрексiмбанк"
3.3.2. МФО банку 336688
3.3.3. Поточний рахунок 2600801542212
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Д/н
3.3.5. МФО банку Д/н
3.3.6. Поточний рахунок д/н

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦIЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА 
46.90 НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА ТОРГIВЛЯ 
47.78 РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ IНШИМИ НЕВЖИВАНИМИ ТОВАРАМИ В СПЕЦIАЛIЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента