ПРАТ "Культтовари"

Код за ЄДРПОУ: 01553020
e-mail: kulttovar@ukr.net
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Промислова, 23А
 
Дата розміщення: 12.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Культтовари"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 1119 105 0010 0
3. Дата проведення державної реєстрації 07.02.1997
4. Територія (область)* Івано-Франківська область
5. Статутний капітал (грн) 122980
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 10
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА"

46.90 - НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ"

47.78 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ НЕВЖИВАНИМИ ТОВАРАМИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ"

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Івано-Франківська філія "Укрексімбанк"
2) МФО банку 336688
3) Поточний рахунок 2600801542212
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Д/н
5) МФО банку Д/н
6) Поточний рахунок д/н