ПРАТ "Культтовари"

Код за ЄДРПОУ: 01553020
e-mail: kulttovar@ukr.net
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Промислова, 23А
 
Дата розміщення: 18.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.06.201010/09/1/10Iвано-Франкiвське територiальне управлiння ДКЦПФРUA4000103089Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні1012298122980100
Акції перебувають в обігу на внутрішньому вторинному неорганiзованому ринку ЦП. Лiстинг не проводився. Додаткові емісії не здійснювалися.