ПРАТ "Культтовари"

Код за ЄДРПОУ: 01553020
e-mail: kulttovar@ukr.net
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Промислова, 23А
 
Дата розміщення: 18.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коршовський Михайло Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 560074, 15.11.2004, Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській обл.
4) рік народження** 1963
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТЗТ "Культтовари", Голова Правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2012, на 5 років
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.


1) посада Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Панчак Ганна Іванівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 006270, 27.02.1996, Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській обл.
4) рік народження** 1957
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТЗТ "КУльттовари", заступник Голов Правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2012, на 5 років
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.


1) посада Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горобець Анатолій Анатолійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 262521, 29.04.1997, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй областi
4) рік народження** 1955
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТЗТ "Культтовари", заступник Голови Правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2012, на 5 років
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Інформація про посади на інших підприємствах відсутня.


1) посада Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Даниляк Ігор Богданович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 086021, 11.05.1996, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Івано-Франківській обл.
4) рік народження** 1964
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2013, на 3 роки
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Інформація про посади на інших підприємствах відсутня.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Марінова Алла Василівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 604347, 12.08.1998, Iвано-Франкiвським МУВС МВС Iвано-Франкiвської обл.
4) рік народження** д/н
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПРАТ "Культтовари", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2013, на 3 роки
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пернаровська Ганна Корнилівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** д/н
5) освіта** д/н
6) стаж роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2013, на 3 роки
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не нанадала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.


1) посада Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дзюник Уляна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** д/н
5) освіта** д/н
6) стаж роботи (років)** 4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2013, на 3 роки
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Інформація про посади на інших підприємствах відсутня.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова ПравлiнняКоршовський Михайло ВасильовичМЕ, 560074, 15.11.2004, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.635451.666937716354000
Член ПравлiнняПанчак Ганна IванiвнаСС, 006270, 27.02.1996, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.000000
Член ПравлiнняГоробець Анатолiй АнатолiйовичСС, 262521, 29.04.1997, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй областi5134.17140999513000
Член Наглядової РадиДаниляк Iгор БогдановичСС, 086021, 11.05.1996, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.225118.303789232251000
Член Наглядової радиМарiнова Алла ВасилiвнаСС, 193705, 17.12.1996, Iвано-Франкiвським МУВС МВС Iвано-Франкiвської обл.000000
Член Наглядової радиПернаровська Ганна Корнилiвнад/н, д/н, д/н1701.38233859170000
РевiзорДзюник Уляна Миколаївнад/н, д/н, д/н000000
Усього 9288 75.52447552 9288 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.