ПРАТ "Культтовари"

Код за ЄДРПОУ: 01553020
e-mail: kulttovar@ukr.net
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Промислова, 23А
 
Дата розміщення: 19.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коршовський Михайло Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1963
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТЗТ "Культтовари", Голова Правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2012, на 5 років
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.


1) посада* Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Панчак Ганна Іванівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1957
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТЗТ "КУльттовари", заступник Голов Правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2012, на 5 років
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.


1) посада* Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горобець Анатолій Анатолійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1955
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТЗТ "Культтовари", заступник Голови Правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2012, на 5 років
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Інформація про посади на інших підприємствах відсутня.


1) посада* Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Даниляк Ігор Богданович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1964
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2013, на 3 роки
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Інформація про посади на інших підприємствах відсутня.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Марінова Алла Василівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** д/н
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПРАТ "Культтовари", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2013, на 3 роки
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пернаровська Ганна Корнилівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** д/н
5) освіта** д/н
6) стаж роботи (років)** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2013, на 3 роки
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не нанадала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.


1) посада* Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дзюник Уляна Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** д/н
5) освіта** д/н
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2013, на 3 роки
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Інформація про посади на інших підприємствах відсутня.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова ПравлiнняКоршовський Михайло Васильовичд/н635451.666937716354000
Член ПравлiнняПанчак Ганна Iванiвнад/н000000
Член ПравлiнняГоробець Анатолiй Анатолiйовичд/н5134.17140999513000
Член Наглядової РадиДаниляк Iгор Богдановичд/н225118.303789232251000
Член Наглядової радиМарiнова Алла Василiвнад/н000000
Член Наглядової радиПернаровська Ганна Корнилiвнад/н1701.38233859170000
РевiзорДзюник Уляна Миколаївнад/н000000
Усього 9288 75.52447552 9288 0 0 0