ПРАТ "Культтовари"

Код за ЄДРПОУ: 01553020
e-mail: kulttovar@ukr.net
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Промислова, 23А
 
Дата розміщення: 27.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
1 2
Директор Коршовський Михайло ВасильовичДиректор виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту). До компетенції Директора відносяться усі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що згідно законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства. Загальні збори можуть винести рішення про передачу до компетенції Директора частини своїх прав, які не відносяться до їх виключної компетенції. Директор у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства.
Опис:
д/н